Śpiewnik Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej
Przedstawiamy kolejna publikację  z cyklu „Stu Bohaterów” wydaną z okazji stulecia niepodległości Polski, będącą uzupełnieniem "Albumu Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej". Tym razem w Wasze ręce oddajemy wyjątkowy śpiewnik, w którym znajdziecie teksty piosenek żołnierskich, powstańczych i patriotycznych wraz z komentarzem osadzającym je w kontekście historycznym i społecznym tamtych czasów.
Szczególnie warto zwrócić uwagę na część poświęconą żurawiejkom, czyli krótkim, najczęściej dwuwierszowym dowcipnym kupletom układanym dla poszczególnych pułków kawalerii, śpiewanych przez ułanów. 
Śpiewnik Stu Bohaterów na stulecie Niepodległej. Niepodległość ma twarz zwykłych ludzi  
Wydawca: Fundacja AFIRMACJA ROZWOJU, Aleja Jana Kasprowicza 102, 51-145 Wrocław 
redaktor wydania: Marek Gadowicz
koncepcja i projekt graficzny: Przemek Wilkoszewski
opracowanie tekstów: Marek Gadowicz, Katarzyna Kondrat 
nadzór merytoryczny: Marek Gadowicz
skład: descreen.pl
ISBN 978-83-953219-1-7 
© Fundacja AFIRMACJA ROZWOJU - Wrocław, 2018  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane w publikacji materiały znajdują̨ się w domenie publicznej i nie naruszają̨ praw osób trzecich. Kopiowanie całości lub fragmentów publikacji bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.